Alatničarstvo

Ispis

Galerija mogućnosti finalnih proizvoda


Alat za kovanje medalja sa izratkom

Medalja_alat

Alat za kovanje reljefa sa izratkom

Dubrovnik_Alat_Slika


Alat za kovanje grba sa izratkom

Suhi žig

Kovanje grba Suhi žig

Žig za označavanje

Žig za označavanje

Žig Žig

Alat od Al-legure za privjesak od poliuretana

Elektroda od bakra za elektroeroziju

Bakrena elektroda

Korekcije alata za protektiranje guma

Alat za protektiranje guma