Alatničarstvo

Galerija mogućnosti finalnih proizvoda


Alat za kovanje medalja sa izratkom

Alat za kovanje reljefa sa izratkom


Alat za kovanje grba sa izratkom

Suhi žig


Žig za označavanje

Žig za označavanje


Alat od Al-legure za privjesak od poliuretana

Elektroda od bakra za elektroeroziju


Korekcije alata za protektiranje guma