Isel iCM-P
Isel iCM-PIsel iCM-P
Isel iCM-PIsel iCM-P

Isel upravljanje za koračne motore iCM-P

Upravljanje iCM-P namijenjen je za pogon CNC strojeva sa koračnim motorima male snage. Mogućnost programiranja sa PAL-PC (DNC i CNC-mod), @-Format (DNC i CNC-mod), ProNC, Remote, Galaad, Labview (DNC-mod).

Opis

Upravljanje za koračne motore Isel iMC-P su slobodno programirljiva kompaktna upravljanja sa najviše 4 izlazna stupnja za 2-fazne koračne motore. U upravljanju su integrirane sve potrebne komponente (priključnice, elektronika, napajanje, sigurnosni krug sa priključnicom za dodatnu sigurnosnu sklopku (gljivu) te nadgledanje zaštitne ograde stroja, upravljačke sklopke) za upravljanje CNC strojem u jednom kompaktnom kućištu. Inačica iMC-P1sa dodatnim upravljačkim modulom omogućuje upravljanje sa još dodatne 3 vanjske osi sa signalima smjera i brzine. Za spajanje dodatnih vanjskih osi u paktu su uključene pripadne priključnice.

Inačica iMC-P1n opremljena je inteligentnim upravljačkim modulom sa spajanje sa računalom preko RS232 veze. Upravljanje tada može raditi u DNC-modu (upravljanje povezano sa upravljačkim računalom) ili CNC-modu (nakon prijenosa i spremanja programa u upravljanje, moguć samostalan rad bez upravljačkog računala). Za programiranje CNC-moda služi program PAL-PC koji dolazi uz upravljanje.

Dijelovi u kompletu:

-          Upravljanje

-          Vanjske priključnice (I/O, Impulse, Remote)

-          RS232 kabel (nul-modem)

-          mrežni kabel 230 VAC

-          program-CD PAL-PC

-          upute za korištenje i programiranje

Opcije

-          pogon od 2 do 4 osi;

-          podržani koračni motori 48V/4,2A/200imp/okr;

-          sigurnosni kontakti za dodatnu sigurnosnu sklopku (gljivu);

-          8 digitalnih ulaza (24VDC);

-          8 relejnih digitalnih izlaza (24VDC/300mA), max. 2A ukupne struje;

-          1 relejni izlaz (230VAC/6A);

-          1 analogni izlaz (0 – 10V).

-          RS232 utor za programiranje (stražnja strana);

-          32-bit RISC-procesor i memorija za spremanje programa obrade;

-          mjere 379 x 137 x 260 mm (š x v x d).