iMC-S8
iMC-S8iMC-S8
iMC-S8iMC-S8

Isel upravljanje za koračne motore iCM-S8

Upravljanje iCM-S8 namijenjen je za pogon CNC strojeva sa koračnim motorima male snage (2,8 A - 7,8 A). Mogućnost programiranja sa PAL-PC (DNC i CNC-mod), @-Format (DNC i CNC-mod), ProNC, Remote, Galaad, Labview (DNC-mod).

Opis

Upravljanje za koračne motore Isel iMC-S8 su slobodno programirljiva kompaktna upravljanja sa najviše 4 izlazna stupnja za 2-fazne koračne motore. U upravljanju su integrirane sve potrebne komponente (priključnice, elektronika, napajanje, sigurnosni krug sa priključnicom za dodatnu sigurnosnu sklopku (gljivu) te nadgledanje zaštitne ograde stroja, upravljačke sklopke) za upravljanje CNC strojem u jednom kompaktnom kućištu. Kućište može biti izvedeno u inačici za montažu u upravljački ormar ili za korištenje izvan upravljačkog ormara.

Upravljanje iMC-S8 opremljena je inteligentnim upravljačkim modulom sa spajanje sa računalom preko RS232 veze. Upravljanje tada može raditi u DNC-modu (upravljanje povezano sa upravljačkim računalom) ili CNC-modu (nakon prijenosa i spremanja programa u upravljanje, moguć samostalan rad bez upravljačkog računala). Za programiranje CNC-moda služi program PAL-PC koji dolazi uz upravljanje.

Dijelovi u kompletu:

-          Upravljanje

-          Vanjske priključnice (I/O, Impulse, Remote)

-          RS232 kabel (nul-modem)

-          mrežni kabel 230 VAC

-          program-CD PAL-PC

-          upute za korištenje i programiranje

 Tehnički podaci

 -          pogon od 2 do 4 osi;

-          podržani koračni motori 48V/2,8 A -  7,8 A /200imp/okr;

-          sigurnosni kontakti za dodatnu sigurnosnu sklopku (gljivu);

-          8 digitalnih ulaza (24VDC);

-          8 relejnih digitalnih izlaza (24VDC/300mA), max. 2A ukupne struje;

-          1 relejni izlaz (230VAC/6A);

-          1 analogni izlaz (0 – 10V) za pogon pretvarača frekvencije;

-          RS232 utor za programiranje (stražnja strana);

-          32-bit RISC-procesor i memorija za spremanje programa obrade;

-          mogućnost spremanje do 350 naredbi;

-          mjere ugradbene inačice 482,5 x 410 x 175,5 mm (š x v x d);

-          mjere stolne inačice 475 x 410 x 187,5 mm (š x v x d).