Isel servo upravljanje iPU
Isel servo upravljanje iPUIsel servo upravljanje iPU

Isel upravljanje za servo motore iPU-DC i iPU-EC (Model profesional)

Upravljanja Isel iPU-DC i iPU-EC namijenjen je za pogon CNC strojeva sa DC ili EC servo motorima male snage (do 12 A). Mogućnost programiranja sa ProNC, Remote, ili Galaad.

Opis

Isel upravljanje iz serije iPU su robusna upravljanja profesionalne izvedbe za pogon DC (sa četkicama) te EC (bez četkica) servo motora. Upravljanje podržave CNC strojeve od 2 do 4 osi, pri čemu može biti kombinacija linearnih i rotacijskih osi. Kompaktno upravljanje u svom kućištu sadrži sve potrebne komponente potrebne za rješavanje različitih problema automatizacije CNC obrade. Komponente ugrađene u upravljanje se sastoje od izlaznih stupnjeva iMD10 te iMD20 za pogon servo motora, većeg broj digitalnih te analognih ulaza i izlaza te sigurnosnih krugova kao i napajanja za sve ugrađene komponente.

Kao sučelje za spajanje Isel upravljanja serije iPU sa upravljačkim računalom koristi se ugrađena CANopen priključnica na stražnjoj strani upravljanja. Protokol CANopen komunikacije je DS301 i DS402. Korištenjem opcionalne CAN PCI kartice iCC 10 ili Isel upravljačkog računala serije iPC omogućuje upravljanju interpolaciju (linearna, kružna te spiralna ili helix) svih četiriju osiju kao i obradu putanje gibanja osiju u stvarnom vremenu.

Dodatno posjeduju korišteni izlazni stupnjevi za pogon motora (iMD10 ili iMD20) ograničenja naglog kretanja (kompenzacija udarca kod naglih promjena brzina) i funkciju nadgledanja zaustavljenih motora. U kućište ugrađena tipkala kao što sigurnosna sklopka gljiva, start i stop omogućuje jednostavno korištenje upravljanja.

Dijelovi u kompletu:

-          Upravljanje

-          Vanjske priključnice (I/O, Impulse, Remote)

-          Mrežni kabel 230 VAC

-          CAN kabel

-          Program-CD Remote

-          Upute za korištenje i programiranje

Značajke:

-        Pogon do 4 DC-servo motora sa četkicama ili elektronički komutiranih motora bez četkica

-        Spajanje NC upravljanja pomoću CANopen

-        Robusni izlazni stupnjevi iMD10 / iMD20 sa regulatorom rada u 4-kvadranta

-        Obrada inkrementalnih enkodera

-        Nadgledanja zaustavljenih servo motora, zaštita od pre- i podnapona, temperaturna zaštita, zaštita od kratkog spoja

-        Nadgledanje sigurnosnih vrata i zaštitnog kućišta stroja

-        Priključnica za spajanje vanjskih upravljačkih signala za sigurnosnu sklopku gljivu, START, STOP radi integracije upravljanja i CNC stroja u nadređene upravljačke ili sigurnosne sustave

-        Priključak za obradnu glavu (100 -230VAC)

-        Analogni izlaz 0 .. 10V za vanjski pretvarač frekvencija radi regulacije brzine vrtnje glavne obradne glave

-        Upravljačka tipkala ugrađena u prednji dio kućišta (opcionalno: ugradnja sa stražnje strane upravljanja)

-        Dvije izvedbe kućišta

-        Programiranje / Upravljanje programom-Remote (opcionalno: ProNC)

Tehnički podaci

-          Napon napajanja 115VAC/230VAC, 50...60Hz

-          Snaga napajanja 1000W/48V

-          Izlazni stupnjevi za pogon servo motora iMD10/iMD20

o   Izlazni napon 24 / 80V

o   Najveći iznos struje/Nazivna struja: 25A / 12A

-          Ulazi/izlazi:

o   4 digitalnih ulaza (24VDC / 8 mA);

o   8 relejnih digitalnih izlaza (24VDC/350mA);

o   1 relejni izlaz (230VAC/6A);

o   1 analogni izlaz (0 – 10V) za pogon pretvarača frekvencije;

-          Sigurnosni krug

o   Sigurnosna kategorija 3

o   Nadgledanje sigurnosnih vrata i kućišta stroja

-          RJ45 CANopen sučelje;

-          Inačice kućišta:

o   Mjere ugradbene inačice 482,5 x 410 x 175,5 mm (š x v x d);

o   Mjere stolne inačice 475 x 410 x 187,5 mm (š x v x d).