kugli__na_matica_498c536840988

kuglična matica ISEL Varianta2 ravna

navojna kuglična matica 16 mm,s korakom 2.5, 5, 10 mm, dinamička nosivost: 4600 N dim.45x40x30 mm
Cijena
Cijena bez PDV-a: 592,00 kn