Dvostupanjski_va_4b61ede897e1a.jpgDvostupanjski_va_4b61ede897e1a.jpg
Dvostupanjski_va_4b61ede897e1a.jpgDvostupanjski_va_4b61ede897e1a.jpg

Dvostupanjski vakuum koncentratori

Dvostupanjski vakuum koncentrator namijenjen za generiranje vakuuma kod CNC obrada koje uključuju rezanje ili bušenje materijala bez smanjivanja privlačne sila vakuum stola.

Opis

Način rada:

Vakuum koncentratori općenito usisavaju neki plin ili zrak povećavajući tlak pomoću niza vrtloga koji se generiraju pomoću centrifugalnih sila unutar kanala montiranog uz vakuum koncentrator. Rotacijom turbine se plin ili zrak u pojedinim ćelijama dovodi u kružno gibanje. Pri tome nastaje centrifugalna sila koja tjera zrak prema vanjskim dijelovima kanala. Na taj način nastaju spiralni vrtlozi kod kojih se u ponavljajućim razmacima plin ili zrak zgušnjuje. To dovodi do linearnog porasta tlaka kroz cijelu duljinu kanala.

Primjena:

Vakuum koncentratori se mogu primijeniti u svim situacijama kod kojih postoji potreba za nadtlakom ili podtlakom. U usisavajućem načinu rada pokrivaju područje primjene između ventilatora i vakuum pumpi. Rotirajući dijelovi kanala ne dodiruju kućište koncentratora. Dakle, nema trenja pa tako nema ni potrebe za podmazivanjem. Zgušnjivanje plina ili zraka se dakle izvodi bez prisustva ulja i prašine, nikakve nečistoće ne dolazi u dodir s plinom ili zrakom.

Prednosti:

  • jednostavna instalacija
  • mala buka
  • bez vibracija, dinamičko stabilan pogon
  • konstantna struja tokom rada
  • mala potreba za održavanjem

Tehnički podaci:

Normalna varijanta 2,2
Nazivna snaga: 2,2kW
Nazivni napon: 220-240 / 380-415 Volt
Nazivna struja: 9,7 / 5,6 Ampera
Najveći volumni protok: 210 m³/h
Najveći statički podtlak: -220 mbar
Najveći statički nadtlak: +270 mbar
Razina buke: 64 db(A)
Mjere DxŠxV: 346 x 295 x 337 mm
Masa: 25 kg

Pojačana varijanta 2,2
Nazivna snaga: 2,2kW
Nazivni napon: 220-240 / 380-415 Volt
Nazivna struja: 11,4 / 6,6 Ampera
Najveći volumni protok: 120 m³/h
Najveći statički podtlak: -310 mbar
Najveći statički nadtlak: +470 mbar
Razina buke: 64 db(A)
Mjere DxŠxV: 363 x 361 x 395 mm
Masa: 29 kg

Normalna varijanta 4,0
Nazivna snaga: 4,0kW
Nazivni napon: 380-415 Volt
Nazivna struja: 10 Ampera
Najveći volumni protok: 230 m³/h
Najveći statički podtlak: -390 mbar
Najveći statički nadtlak: +490 mbar
Razina buke: 72 db(A)
Mjere DxŠxV: 499 x 295 x 371 mm
Masa: 43 kg

Pojačana varijanta 4,0
Nazivna snaga: 4,0kW
Nazivni napon: 380-415 Volt
Nazivna struja: 9 Ampera
Najveći volumni protok: 120 m³/h
Najveći statički podtlak: -500 mbar
Najveći statički nadtlak: +820 mbar
Razina buke: 64 db(A)
Mjere DxŠxV: 363 x 603 x 402 mm
Masa: 51 kg

Normalna varijanta 7,5
Nazivna snaga: 7,5kW
Nazivni napon: 380-415 Volt
Nazivna struja: 16,76 Ampera
Najveći volumni protok: 500 m³/h
Najveći statički podtlak: -240 mbar
Najveći statički nadtlak: +310 mbar
Razina buke: 74 db(A)
Mjere DxŠxV: 528 x 426 x 424 mm
Masa: 75 kg

Pojačana varijanta 7,5
Nazivna snaga: 7,5kW
Nazivni napon: 380-415 Volt
Nazivna struja: 16 Ampera
Najveći volumni protok: 170 m³/h
Najveći statički podtlak: -730 mbar
Najveći statički nadtlak: +1040 mbar
Razina buke: 72 db(A)
Mjere DxŠxV: 406 x 710 x 457 mm
Masa: 85 kg