WinPC-NC Economy

Ispis
Izvedba WinPC-NC Economy upravlja priključenim CNC strojevima ili motorima korištenjem paralelnog (LPT) sučelja korištenog osobnog računala.
WinPc_Nc_Economy_499578a66b0ee.jpgWinPc_Nc_Economy_499578a66b0ee.jpg
Opis

Izvedba WinPC-NC Economy upravlja priključenim CNC strojevima ili motorima korištenjem paralelnog (LPT) sučelja korištenog osobnog računala. Za upravljanje se koriste signali smjere i brzine (takta) gibanja ili SMC signali za vrlo popularne SMC800 ili SMC1500 kartice za upravljanje koračnim motorima.

Jednostavno puštanje u pogon

WinPC-NC Economy je već prilikom dostave prethodno podešen i može se bez većih problema pustiti u pogon. Lako razumljiva korak-po-korak uputa nalazi se u pratećoj knjižici i PDF dokumentaciji na instalacijskom CD-u. Osim standardnih signala za upravljanje motorima moguće je koristiti i dodatne signale za detekciju referentne točke stroja kao i ulazne te izlazne signale za jednostavno upravljanje izravno sa stroja ili indikaciju na stroju. Podešavanje i pridjeljivanje funkcija pojedinim signalima se radi vrlo komforno korištenjem integriranog asistenta za konfiguriranje signala. Iznalaženje najboljih parametara za upravljanje pojedinom osi je uz pomoć funkcije za online podešavanje dječja igra. Veći broj integriran funkcija za testiranje te njihov vrlo detaljan opis u uputama olakšava čak i nadogradnju ili modernizaciju starih strojeva ili prijelaz sa drugih sustava upravljanja na WinPC-NC. U slučaju nadogradnje upravljanja koja koriste programske pakete PC-NC i PC-NC SMC nudimo vrlo povoljne uvjete kupnje i tehničku podršku.

Uvozni filtri za različite NC formate

WinPC-NC Economy osim uveznih filtara koje podržava WinPC-Light ima ugrađenu podršku za uvoz MultiCam datoteka s 2D i 3D podacima, DIN/ISO programski jezik koji se koristi kod profesionalnih alatnih strojeva, razumije i ISEL-NCP programe kao i vektorske informacije sadržane u EPS, odnosno AI datotekama. Novi programi, odnosno pripreme mogu se izrađivati korištenjem u WinPC-NC Economy ugrađeni Editor ili sa drugim često korištenim programima za crtanje koji rade pod WIN operativnim sustavom (npr. CorelDraw, Visio, i sl.).

Lagano upravljanje strojem

WinPC-NC Economy nudi sa svojim različitim ugrađenim funkcijama potpunu i sigurno upravljanje s priključenim strojem. U korak točno ručno upravljanje moguće je korištenjem tipkovnice, miša ili palice za igru (joysticka). Korištenjem različitih funkcija za testiranje vrlo je lagano raditi optimiranje parametara ili on-line provjeriti podešene postavke za svaku upravljanu os.

Prava višedretvenost (eng. „multitasking")

WinPC-NC Economy je pravi višedretveni programski paket i nikada ne utječe ili blokira Windows operativni sustav odnosno rad u drugim programskim paketima. Nakon pokretanje izrade željenog objekta može se bez problema raditi u drugim programskim paketima kao što su različiti CAD programski paketi. Tako za vrijeme izrade jednog izratka možete na istom računalu raditi na konstrukciji sljedećeg izratka. Doduše, kvaliteta upravljanja u stvarnom vremenu može biti pod utjecajem operativnog sustava, sklopovlja osobnog računala ili druge instalirane programske podrška koja se često zna izvršavati u pozadini. Iz tih razloga preporučujemo da korišteno osobno računalo bude opremljeno najmanje procesorom radne frekvencije 1 GHz i operativnim sustavom WinXP ili Win2000.

Inteligentno upravljanje trajektorijom

WinPC-NC Economy predstavlja pravo inteligentno upravljanje trajektorijom koje korištenjem prediktivnog upravljanja trajektorijom u svim situacijama izračunava i podešava optimalnu brzinu gibanja obradne glave. Obradna glava CNC stroja se tijekom obrade uvijek giba najboljom mogućom brzinom, ne radi pauze radi proračuna brzine gibanja i prilagođava brzinu gibanja uvijek optimalno konturi koja slijedi u obradi. Upravljanje brzinom gibanja trajektorijom funkcionira također pouzdano kada je postavljena rezolucija za svaku pojedinu upravljanu os različita ili pojedini motori posjeduju različite karakteristike.

Pregled karakteristika WinPC-NC Light

 • Jednostavno, intuitivno korištenje
 • Radi na svim osobnim računalima s frekvencijom procesora > 1 GHz i Win XP/2000 operativnim sustavom
 • Mogućnost nezavisnog podešavanja rampi i parametara upravljanja za svaku os
 • Interpolacija gibanja za sve osi
 • Stroj može raditi obradu u 2D, 2,5D te 3D
 • Uvozni filtri za HPGL, često korištene formate za bušenje, MultiCAM 2D/3D, DIN/ISO, ISEL-NCP i EPS/AI
 • Vrlo moćan integriran editor programa
 • Podržava potpunu višedretvenost, odnosno omogućuje računalu upravljanje strojem dok Vi istovremeno radite u drugom programskom paketu kao što je AutoCad, CorelDraw, i dr.
 • U korak točno ručno upravljanje strojem pomoću miša, tipkovnice ili palicom za igru (eng. „joystick")
 • Grafički prikaz u mjerilu, zoom funkcija, preslikavanje područja obrade
 • Podržava različite vanjske signale za sinkronizaciju rada stroja s drugim komponentama
 • Mjerenje duljine alata i njegova kompenzacija
 • Komforne funkcije izrade željenog objetka
 • Zaustavljanje izrade i ponovni nastavak izrade bez gubitka zadnje pozicije
 • Prevedeno na više jezika (hrvatski prijevod uključen), moguć prijevod na daljnje jezike
 • Detaljne upute za korištenje

Daljnja dokumentacija za izbor računala, mogućim problemima za rad u stvarnom vremenu i njihovom rješavanju, kao i detaljan opis podržanih funkcija pripadne verzije programskog paketa WinPC-NC Economy nalazi se dolje u području za preuzimanje.