WinPC-NC profesional

Ispis
Već nekoliko godina dostupna profesionalna izvedba WinPC-NC programske podrške s vanjskim upravljanjem opremljenim zasebnom CPU jedinicom ispunjava sve zahtjeve za industrijske aplikacije.
WinPC_NC_profesi_49957827e70fe.jpgWinPC NC profesional
Opis

Već nekoliko godina dostupna profesionalna izvedba WinPC-NC programske podrške s vanjskim upravljanjem opremljenim zasebnom CPU jedinicom ispunjava sve zahtjeve za industrijske aplikacije. Prebacivanjem vremenski kritičnih izračuna bitnih za rad u stvarnom vremenu sa osobnog računala u vanjsko upravljanje opremljeno CPU jedinicom dobiva se apsolutno stabilno upravljanje osima, potpuno ponovljivih trajektorija i neovisno o utjecaju operativnog sustava osobnog računala ili druge instalirane programske podrške te različitih programa koji se izvršavaju u pozadini.

Programski paket WinPC-NC Profesional je već preko 6 godina više stotina puta uspješno isproban u različitim složenim aplikacijama. Dnevno dokazuje svoju veliku pouzdanost i točnost u izradi različitih najsloženijih 3D izradaka.

Uključeno vanjsko upravljanje osima je dostupno u različitim izvedbama i opcionalno se može proširiti s pretvornicima signala, dodatnim ulaznim/izlaznim modulima ili vanjskim upravljačkim jedinicama koje omogućuje komforno podešavanje i upravljanje strojem. Upravljanje se sa osobnim računalom spaja serijskom RS232 komunikacijskom vezom ili korištenjem USB/RS232 pretvornika te izvršava svoje upravljačke zadatke nakon spajanja potpuno pouzdano i nezavisno od osobnog računala.

Tehnološke funkcije

WinPC-NC Profesional podržava u kombinaciji s CNCCON upravljanjem mnoge tehnološke funkcije koje omogućuje upravljanje posebnim vanjskim komponentama ili su potrebne u nekim specifičnim industrijskim aplikacijama. U nastavku je dan opis najčešće korištenih tehnoloških funkcija.

Doziranje

WinPC-NC Profesional upravlja jednim specijalnim digitalnim izlazom za dozir-pumpu i koristi definirano vrijeme uključivanja i isključivanja pumpe. To znači da se dozir-pumpa isključuje već prije kraja trajektorije obrađivane konture kako bi se spriječilo naknadno kapanja materijala.

Dvostruka X-os i ispravljanje osi prilikom referentne vožnje

Pogon velikih i teških mostova CNC strojeva se često radi s dva paralelna pogonska motora koji rade uvijek sinkrono. Prilikom referentnih vožnji se ovom specijalnom funkcijom i dvama referentnim prekidačima postiže uvijek egzaktna pravokutna orijentacija mosta CNC stroja.

Spremanje pripreme u upravljanje i pogon bez osobnog računala

Izraci i pripreme koje u memoriji zauzimaju do 10MB mogu se prebaciti i spremiti na CPU jedinicu upravljanja te nakon toga koristiti bez priključenog Windows osobnog računala u svrhu serijske izrade željenog proizvoda.

Digitalni ulazi/izlazi sa optičkom spregom (24VDC)

Kao opcija se našem vanjskom upravljanju osima može dodati do 48 digitalnih ulaza sa optičkom spregom te pogoniti do 24 digitalnih izlaza s optičkom spregom ili relejnih izlaza. Time je omogućena primjena u svim industrijskim okolinama.

Programski SPS

U upravljanju CNCCON je integrirana punovaljana mogućnost programskog SPS upravljanja. Ono se može programirati programskim jezikom vrlo sličnim Step-5 programskim jezikom s preko 50 SPS naredbi (zastavice, brojila, mjerila vremena i sl.). Time je moguće implementirati različite sigurnosne funkcije, upravljanje različitim perifernim jedinicama kao i složenih funkcija nadgledanja koje se sve izvršavaju paralelno s CNC upravljačkim naredbama.

Analogni izlaz 0-10V za upravljanje brzinom vrtnje špindle

Brzina vrtnje špindle se kod frekvencijskih pretvarača može upravljati sa analognim signalom 0-10V. Dodatno se može napraviti sinkronizacija sa obradom materijala s dodatnim ulazom za provjeru dostignute brzine vrtnje špindle kao i nadgledanje rada špindle dodatnim ulazima špindla-stop te špindla-greška.

Ručno podešavanje brzine gibanja alata i brzine vrtnje špindle tijekom obrade

Tijekom obrade materijala moguće je pomoću miša ili vanjske upravljačke tipkovnice (eng. „keypad") mijenjati brzinu gibanja alata kao i broj okretaja špindle u rasponu od 10% do 200% vrijednosti podešene za izradu pripadnog objekta.

Ograničenje Z-osi

Nakon definicije najviše dubine ulaska u materijal u slučaju Z-osi moguće je u WinPC-NC Profesional koristiti funkciju nadgledanje gibanja Z-osi i tako onemogućiti da tijekom izrade 3D objekata Z-os uđe u obrađivani materijal više od definirane vrijednosti. Time se može npr. štititi površina radnog stola od slučajnih oštećenja.

Nadgledanje različitih signala greške uz prikaz pripadne poruke

WinPC-NC Profesional omogućuje nadgledanje različitih ulaznih signala za detekciju kvarnog stanja ili senzora zaštite kao što su fotoćelija, zaštitni poklopac, razina sredstva za hlađenje u spremniku, dovoljno velik tlak zraka kod pneumatike, spremnost pogona i dr. U slučaju detekcije kvarnog stanja omogućen je i prikaz pripadne poruke koju možete po volji oblikovati.

Mogućnost definiranja karakteristika rampi

Rampe, koje se koriste prilikom pokretanja i zaustavljanja obradne glave, upravljanje CNCCON proračunava automatski i imaju lagani sinusoidalni oblik što ih čini pogodnima za većinu aplikacija. Prilikom korištenja neuobičajenih kinematika ili nepovoljnih rasporeda opterećanja između pojedinih osi omogućeno je definiranje drugih, korisničkih rampi koje u takvim slučajevima mogu osigurati bolje dinamičko ponašanje stroja. Profili definiranih rampi su spremljeni kao tekstualne tablice i moguće ih je mijenjati pomoću odgovarajućeg parametra.

Sinkronizacija rada stroja pomoću ulaznih signala

WinPC-NC Profesional može samo izvršavanje CNC programa prilikom izrade objekta sinkronizirati s različitim ulaznim signalima. Podržani su npr. vanjski signal za početak obrade, signal prihvata i stezanja materijala, prilikom korištenja Z-osi bez elektromotornog pogona (npr. slučaj pneumatskog pogona) dostupni su signali Z-os gornji i Z-os donji granični položaj.

Definiranje makroa

Jedna od najčešće korištenih funkcija WinPC-NC Profesional je mogućnost programiranja različitih makroa. Ta funkcija omogućuje spajanje različitih drugih funkcija kao što su gibanje obradne glave, fiksna vremena čekanja, čekanje na pojedini ulaz, uključenje/isključenje pojedinog izlaza te njihovo pridruživanje specifičnim situacijama tijekom obrade. Tako definirane makroe je moguće izvršiti npr. prilikom pokretanja procesa obrade ili nakon završetka procesa obrade, prije i nakon pomaka Z-osi (PU i PD naredbe), prilikom zamjene alata ili nekih drugih situacija tijekom obrade. Primjeri primjene makroa su specifičnosti prilikom približavanja materijalu kod rezanja plamenom ili dohvat alata iz spremnika za automatsku zamjenu alata.

Snimanje površine materijala

Obilazak i snimanje površine materijala ili nekog 3D modela radi WinPC-NC Profesional potpuno automatski korištenjem funkcije blokiranja površine materijala odnosno 3D modela. Debljina samog objekta se podešava odgovarajućim parametrom i uzima se u obzir prilikom izračuna snimljenih visina odnosno koordinata Z-osi.

Automatska zamjena alata

Uporaba WinPC-NC Profesional pretvara korištenje automatske zamjene alate prilikom obrade materijala u dječju igru. Operacije prilaza i napuštanja spremnika alata za automatsku zamjenu alata mogu se komforno podešavati pomoću različitih makroa što omogućuje prilagodbu različitim mehaničkim rješenjima. Sinkronizacija se radi pomoću različith digitalnih ulaznih signala kao što su špindla stop, prihvatnica alata zatvorena/otvorena te alat pričvršćen. Omogućena je i automatska provjera pozicije pojedinih alata u spremniku alata korištenjem digitalnih signala što onemogućuje pojavu pogreške prilikom automatske zamjene alata.