EA 160802 Kartica

Ispis
proširuje broj digitalnih ulaza i
izlaza za WinPC-NC profesional
Spaja se na PC-104 sabirnicu,ulazi
i izlazi su preko optičke sprege,
16 digital.ulaza,8 digital.izlaza
max.500mA po izlazu,podrž.12i24V
logiku
EA_160802_Kartic_4acdf34f4245a.jpgEA_160802_Kartic_4acdf34f4245a.jpg