Step(koračni) motor KM6089.5.0

Ispis
Step motor(Nema23) 5.0 A , 3,0 Nm, cijena:595,00Kn+pdv

Opis

          Tehničke karakteristike:

  • koraka                             1,8 ° / 200 koraka po okretaju
  • Dimenzije kućišta:           B = 60mm L = 88mm 
  • Dvije izlazne osovine
  • Pogonska strana:            Ø8,00mm
  • Strana encoder:               Ø8,00mm
  • 4 spojne žice
  • Dužina kabela                 30 cm
  • Masa:                              1.4 kg