Postavi pitanje za ovaj proizvod

Isel upravljanje za koračne motore iCM-S8

Upravljanje iCM-S8 namijenjen je za pogon CNC strojeva sa koračnim motorima male snage (2,8 A - 7,8 A). Mogućnost programiranja sa PAL-PC (DNC i CNC-mod), @-Format (DNC i CNC-mod), ProNC, Remote, Galaad, Labview (DNC-mod).
iMC-S8