Izrezivanje

Mogućnosti CNC izrezivanja, najsloženijih oblika na širokom spektru materijala. Čelici, legure obojenih metala, umjetni materijali, drvo.


Izrezivanje u laminiranom drvu

Drvo izrezivanje


Prorezivanje klesarke šablone u Al-leguri

Križ četveroplet


Izrezivanje kućnog broja u korijanu

Izrezivanje kućnog broja u korijanu


MORH logotip - u izradi (kombinacija izrezivanja i gravure)

MORH logotip (kombinacija izrezivanja i gravure)