FILOU-NC

Ispis
U uskoj suradnju s tvrtkom FILOU Software GmbH nudimo Vam specijalnu verziju programskog paketa FILOU-NC MILL SE potpuno prilagođenu WinPC-NC i PC-NC programskim paketima. Time Vam je na raspolaganju vrlo moćan alat za doradu i optimiranje NC datoteka.
FILOU_NC_49b245e1ad819.jpgFILOU_NC_49b245e1ad819.jpg
Opis Sve dodatne funkcije, koje nedostaju u programskom paketu WinPC-NC te koje su naši kupci spominjali i željeli u prošlim godinama, su izvrsno riješene u programskom paketu FILOU-SE. Rezultirajuće NC datoteke su potpuno kompatibilne s aktualnim verzijama programskih paketa PC-NC i WinPC-NC.

Time FILOU-SE predstavlja idealno sučelje između Vaših NC datoteka i upravljanje CNC strojevima koristeći naše programske pakete PC-NC i WinPC-NC.

U novoj verziji programskog paketa FILOU-SE za programske pakete PC-NC i WinPC-NC je sada omogućeno u određenim dijelovima utjecati na postprocesiranje napravljene pripreme. Pri tome trenutno još nije moguće raditi promjene u ciklusima izrade proizvoda ili dodavati makro naredbe.

NC programiranje koje je zabavno,

predstavlja glavnu vodilju programskog paketa FILOU-NC. Korištenjem komfornog sučelja za NC programiranje možete vrlo brzo i jednostavno iz različitih CAD crteža (npr. DXF format) izraditi potrebne CNC programe za upravljanje CNC strojevima.

Također je dostupna mogućnost programiranja pomoću već gotovih makro naredbi za parametarsku izradu CNC koda. Naravno da Vam je na raspolaganju i klasičan način izrade CNC koda korištenjem ugrađenog editora. Možete koristiti i kombinaciju navedena dva načina.

Kako biste mogli u potpunosti iskoristiti funkcionalnosti upravljanja Vašeg stroja ugrađena je inteligentna tehnika postprocesiranja. Ona nudi mnogo više od klasičnih tehnika procesiranja. FILOU-NC ne samo da možete pomoću ove tehnike postprocesiranja individualno prilagoditi na svako Vaše upravljanje, nego Vam je na raspolaganju i mogućnost da način izrade CNC koda potpuno prilagodite Vašem trenutno izrađivanom proizvodu.

FILOU-NC programski paket posjeduje vrlo intuitivno grafičko sučelje ograničeno samo na potrebne alate. Takvo sučelje omogućuje Vam da u roku nekoliko sada izradite Vaš prvi NC program korištenjem CAD/CAM crteža.

FILOU-NC je moguće upotrijebiti za vrlo široku paletu radnih postupaka: glodanje, bušenje, zakretanje, erodiranje, rezanje plamenom, rezanje laserom, rezanje plazmom, obradu drva, erodiranje pomoću vruće žice te rezanje pomoću vodenog mlaza.

Zbog vrlo dobrog odnosa između cijene i dobivenih funkcija ovaj se programski paket isplati već nakon nekoliko mjeseca.

Korišteni postprocesori prilagođuju izradu CNC programa prema Vašem CNC stroju i mogućnostima njegovog upravljanja.

Inačice programskog paketa FILOU-NC:

FILOU-NC za WinPC-NC

Verzija specijalno namijenjena za WinPC-NC. Kupnjom bilo koje verzija WinPC-NC dobivate kupon koji Vam daje pravo na popust ukoliko u roku od 30 dana nakon dostave kupljene verzije WinPC-NC kupite programski paket FILOU-NC.

FILOU-NC Mill R10 SE

Specijalna verzija FILOU-NC programskog paketa koja sadrži nešto manje funkcije od pune verzije FILOU-NC MILL R10. Ograničenja su u nemogućnosti izrade vlastitih postprocesora i makro programa. Cijena 743,75 €.

FILOU-NC Mill R10

Profesionalni alat za izradu pripreme za CNC strojeve. Omogućuje izravan prijenos napravljene priprema u upravljanje pomoću V24 sučelja. Cijena 1618,75 €.

Detaljnije informacije možete saznati iz dokumenata dolje. Trenutno je dokumentacija na engleskom jeziku, a možete ju od nas zatražiti i na njemačkom jeziku.